Documentació per les autoritzacions

 

CONDICIONS NECESSÀRIES:

1. Residents a la Savina i residents a la resta de l’illa:
(Una autorització per persona i vehicle, demana-la a l’OAC, tel. 971 32 10 87)

• Estar empadronat a la Savina o a la resta de Formentera.
• Ser propietari o conductor habitual d’un vehicle que pagui l’impost de vehicles a Formentera.

2. Empreses/autònoms amb seu social a Formentera
• Certificat del registre mercantil que acrediti la seu social a Formentera.

3. Empreses amb seu social fora de Formentera
• Indicar el temps d’autorització
• Pagament de la taxa*

4. Persona física arrendatària bé immoble a la Savina per un temps mínim de 3 mesos:
• Acreditar el lloguer del bé immoble.
• Que el propietari de l’immoble no sigui titular d’una autorització en vigor pel mateix immoble.
• Pagament de la taxa*

5. Persona física propietària bé immoble a la Savina:
• Acreditar la propietat del bé immoble.
• Ser propietari o conductor habitual d’un vehicle que pagui l’impost de vehicles a Formentera.
• Pagament de la taxa*

Taxa de pagament mensual
100/200 euros/mes, segons sigui hivern o estiu, amb les següents bonificacions:

• 100% per als residents a la Savina, residents a la resta de l’illa i empreses/autònoms amb seu social a Formentera.
• 50% per persones físiques propietàries d’un bé immoble a la Savina, persones físiques arrendatàries d’un bé immoble a la Savina per un temps mínim de 3 mesos i empreses/autònoms amb seu social fora de Formentera.

RESIDENTS A LA SAVINA:
Els residents a la Savina poden aparcar gratuïtament a la zona blava, per un temps limitat de 24 h a l’estiu i 72 h a l’hivern. A la zona verda el temps màxim són 15 dies durant tot l’any.

RESIDENTS A LA RESTA DE L’ILLA:
Els residents a la resta de l’illa poden aparcar gratuïtament tant a la zona blava com a la zona verda, per un temps limitat de 24 h a l’estiu i 72 h l’hivern.

AUTORITZACIÓ PER A EMPRESES:
Poden aparcar amb l’autorització corresponent a tota la zona blava i verda per un temps limitat de 24 h a l’estiu i 72 h a l’hivern. L’autorització podrà ser utilitzada per tots els vehicles que pertanyin a la mateixa empresa.

AUTORITZACIÓ PER A VEHICLES ELÈCTRICS:
Els vehicles elèctrics amb autorització podran aparcar gratuïtament a la zona blava, per un temps limitat de 24 h a l’estiu i 72 h l’hivern. També poden estacionar a les àrees de vehicles elèctrics per a la recàrrega de les bateries.

Taxa de pagament per unitat de temps:
1,20 € / hora (zona blava)

Accedeix al tràmit per treure o renovar l’autorització
(Per resident de Formentera o empreses)